Sök

SPUR

SPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas ST-utbildning. Inspektionerna organiseras av SFOG med hjälp av Lipus AB.

SFOG behöver säkerställa att vi följer SOSFS 2015:8 och SPUR-inspekterar samtliga Sveriges kvinnokliniker som ansvarar för ST-utbildning av gynekologer vart 5e år. Inom SFOG har vi börjat schemalägga SPUR-inspektioner fr.o.m. år 2016.

I Sverige finns det drygt 40 kvinnokliniker som har ansvar för att utbilda ST-läkare i obstetrik och gynekologi. Det betyder att vi behöver genomföra ca 8 SPUR-inspektioner/år.

För information om när er klinik planeras för nästa SPUR-inspektion klicka här. Exakt datum kommer man överens om med "sitt" SPUR-inspektörspar efter kontakt med SPUR samordnaren!

Mera information om hur en SPUR-inspektion går till hittar ni här

Publicerade SPUR-rapporter hittar ni här.

För att säkerställa att vi kan genomföra ca 8 SPUR-inspektioner per år, behöver SFOG runt 20 aktiva SPUR-inspektörer. Alla ni som är/har varit studierektor, verksamhetschefer, ST-chef, suttit i OGU-styrelsen eller utbildningsnämnden eller som helt enkelt är intresserade i att vi får en välutbildad ny generation gynekologer, hör av er till Lipus eller SPUR-samordnaren! Även ni som är i slutet av ert ST kan inspektera! Information om hur man blir SPUR-inspektor hittar ni här.

Vid frågor tar kontakt med SFOGs SPUR samordnare Jenny Immerstrand (jenny.immerstrand@vgregion.se)!