Sök

SFOGs Fortbildningskurser

Utbildningsinformation till kursgivare SFOG kurs hösten 2018

Ansökan att arrangera kurs HT 2018 ska vara inlämnad senast söndag vecka 4 2018. Inga kursanmälningar mottages efter detta datum!
Som tidigare kommer kurserna ENBART att annonseras elektroniskt på hemsidan. 

Kurserna kommer sedan att läggas ut på hemsidan under andra halvan av februari. När kursen är fulltecknad får kursledare deltagarlistor från kansliet.  Eventuella reserver måste kontakta kursledningen direkt.

OBSERVERA att kurserna INTE ska rikta sig till ST-läkare utan bara specialister

Ta chansen - arrangera en SFOG kurs hösten 2018.
Såväl gamla som nya kursgivare är varmt välkomna!

 

ST Kurser 

Socialstyrelsens föreskrifter för ST stipulerar att ST-läkaren ska ha kurs som lärandemetod för tio (av tolv) olika specialitetsspecifika delmål. Då huvudmännen inte på något sätt kan tillgodose att detta regelverk tillgodoses, dvs man ger inte tillräckligt antal kurser, har ST-läkarna i flertalet fall måst förlita sig till att platser finns inom ramen för SFOGs kursutbud. 

För ST finns nu i samarbete mellan socialstyrelsen och SFOG elva kursämnen för kurser under ST framtagna. Dessa kursämnens mål är avstämda mot målen för ST och kursämnena är skräddarsydda för ST-läkare.

Vilka kursämnena är kan du se i bifogat dokument från socialstyrelsen (se länk).

 

VIKTIGT!

  • ST-läkare ska inte anmäla sig/söka till dessa kurser utan kursplatserna fördelas med automatik efter det att studierektorerna rapporterat namn och adress på ST-läkaren till kansliet. Även vikarierande underläkare inkluderas i systemet. 
  • Kursplatserna fördelas utifrån var under ST individen befinner sig (tidigt/mitten/sent). Under de första åren av verksamheten kommer dessutom hänsyn att tas till vilka kurser som redan genomgåtts (i SFOGs eller annan kursgivares regi).

 

 Ellika Andolf                     Andreas Herbst

Utbildningssekreterare      Ordförande SFOG