Sök

Utbildning

Utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör grundutbildning, ST och fortbildning.

Vårt mål är att verka för en högkvalitativ utbildning inom obstetrik & gynekologi hela vägen från grundutbildning till subspecialisering.


Nämnden består av elva ledamöter, som utses av föreningens styrelse. Nämnden består av representanter för de olika medicinska fakulteterna/universitetssjukhusen och representanter för OGU och SPUR.  Ordförande i nämnden är utbildningssekreteraren. Utbildningsnämnden bevakar och fastställer föreningens fortbildningsprogram både för specialister och ST-läkare och bevakar likaså föreningens intressen beträffande utbudet av SK-kurser (Socialstyrelsens kurser) och motsvarande utbildning. Utbildningsnämnden representerar SFOG i olika nationella nätverk för fortbildning samt deltar i NFOGs samarbete. Utbildningsnämnden ansvarar för specialistexamen och har för detta ändamål en examinationsansvarig.

I samråd med ARG tar utbildningsnämnden fram utbildningsprogram för subspecialistprogrammen vilka sedan fastställs av SFOG:s styrelse.

Mer information om de olika aktiviteterna kan Du finna under de olika länkarna.
Vi tar gärna mot frågor och synpunkter som rör utbildningsnämndens aktiviteter och uppdrag - kontakta i så fall:
Utbildningssekreterare Ellika Andolf
ST-examinationsansvarig Karin Hildén 2018