Sök

SFOG riktlinjer

SFOG-riktlinjer utgör evidensbaserade rekommendationer för handläggning av medicinska tillstånd som SFOGs styrelse bedömt som angelägna att ha gemensamma riktlinjer för. SFOG-riktlinjerna publiceras på hemsidan och kan sedan överföras till lokalt anpassade vårdprogram eller PM.

OBS tidigare SFOG-riktlinje   Tyreoideasjukdom i samband med graviditet är uppdaterat och nu ett SFOG råd

Tyreoideasjukdom i samband med graviditet (okt 2017)

Färdiga riktlinjer

Riktlinje upprepade missfall 170328

Samlade tabeller (upprepade missfall) 170328

 

SFOG Riktlinje Induktion av förlossning 2016-08-28

SFOG Riktlinje NIPT  2016-06-30

Obs! Riklinjer NIPT baseras på SBU-rapport

Gränsvärden för graviditetsdiabetes - Stöd för beslut om behandling   

2015-06-24 Socialstyrelsen

Trombos-profylax vid IVF från Hem-ARG och Fert-ARG

2013-03-21

Preliminära riktlinjer 

Ultraljudsmarkörer i andra trimestern för trisomi 21 och 18, slutsatser och riktlinjer 

- preliminär version som presenterades under SFOG-veckan i Varberg av ULTRA-ARG

 

Mer information om  SFOG riktlinjer

Arbetsprocessen för SFOG riktlinjer