Sök

*Vetenskapliga nämnden

Vetenskapliga nämnden instiftades 2012 som ett forum för diskussion och beslutsstöd för den vetenskapliga sekreteraren. Alla lärosäten ska vara representerade. Nämnden består av följande ledamöter:

Annika Strandell, vetenskaplig sekreterare SFOG, docent Göteborgs universitet

 

annika Christina Bergh, professor Göteborgs universitet CB
Kerstin Nilsson, docent Örebro Universitet kerstin nilsson Kristina Gemzell Danielson, professor Karolinska institutet kristina G
   

Matts Olovsson, professor Uppsala universitet

mats Preben Kjölhede, professor Linköpings universitet preben
   

Stefan Hansson, professor Lunds universitet

stefan H Marie Bixo,
professor Umeå 
Marie Bixo