Sök

Vill du nå Sveriges obstetriker och gynekologer? Annonsera i SFOGs medlemsblad!

Tidningen ges ut av Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi och är en medlemstidning för och av gynekologer. Den kommer ut med 5 nr per år och upplagan är drygt 2000.

Medlemmarna i föreningen är specialistläkare i obstetrik och gynekologi, verksamhetschefer, professorer, ST-läkare m fl. Tidningen trycks i (CMYK) fyrfärg.

För annonsbokning kontakta
Redaktör Liselott Andersson
lise-lott@bredband.net

Önskar du ett provexemplar av tidningen, kontakta
SFOGs kansli
kansliet@sfog.se

 

Utgivningsplan för SFOGs Medlemsblad 2017

NR Manus/annonsstopp Utgivningsvecka
1 15 januari vecka 8 
2 12 mars vecka 16
3 7 maj vecka 24
4 17 september vecka 43
5 5 november vecka 50