Sök

Information och anmälan – Återetablera en AR-grupp i tumörkirurgi och starta en i benign kirurgi, 1 december 2017

Intresset att delta i mötet den 1 december med syfte att återetablera en AR-grupp i tumörkirurgi och starta en i benign kirurgi har varit glädjande stort.

Vi har därför bytt lokal till  Läkarförbundet, Villagatan 5 i Stockholm.  

Kaffe och te kommer att finnas från 10.00 och mötet börjar 10.30. Lunch serveras 12.00-13.00 och vi avslutar senast 15.00 med kaffe och te för de som önskar.

Före lunch kommer SFOG att informera om ARG-verksamheten och hur AR-grupperna är tänkta att fungera. Efter lunch delar vi upp oss i två grupper (Tumör-ARG respektive Benign-ARG).

Mötena kommer att ledas av personer från SFOG:s styrelse. 

Anmäl er senast den 6 november genom att klicka på,  ANMÄLNINGSLÄNK med uppgifter om namn,  e-mail adress, deltagande i förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och ev. matallergi.

 

Varmt välkomna med anmälan till mötet den 1 december!

 

SFOG:s styrelse