Sök

Meddelande angående medlemsavgift i SFOG

På årsmötet 2017 togs beslut om enhetlig medlemsavgift för 2018.

Avgiften är 1200 kr för medlem.

Avgiften är 600 kr för medlem pensionär.

I avgiften ingår ARG abonnemang.

 

ALLA KOMMER NU ÅT ALLA ARG RAPPORTER UTAN ATT BEHÖVA LOGGA IN!