Sök

SFOG-Fortbildningskurser KURSPLATSER KVAR hösten 2017

OBS! Kurserna endast öppna för specialister

ANMÄLAN DIREKT TILL KURSLEDNING

se mer information om platser kvar hösten 2017

-Ungdomsgynekologi 2017
-Påbyggnadskurs i Obstetriskt Ultraljud (RUL)
-Gynekologiska blödningsrubbningar
-Kurs i reproduktionsmedicin och -kirurgi
-Gynekologiskonkologi: utredning, diagnostik och    behandling
-"Cervixdysplasier: från A till Ö"