Sök

Välkommen till ett utbildningsprogram för ökad kunskap inom svensk förlossningsvård om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer

Detta utbildningsprogram syftar till ökad kunskap inom svensk förlossningsvård om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer. Det handlar om att förebygga, hitta, behandla och följa upp förlossningsskador i bäckenbotten på kort och lång sikt. Vårt gemensamma mål är att alla läkare och barnmorskor som arbetar aktivt inom svensk förlossningsvård och eftervård ska ta del av programmet och arbeta enligt den kunskap och rekommendationer som presenteras. Kvinnor som föder barn kan då känna sig trygga med att man får samma goda vård i hela landet.

Lycka till med ett spännande och interaktivt lärande!

Länk till programmet

 

Bakom utbildningsmaterialet står Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Barnmorskeförbundet (SBF).

Materialet har sammanställts av för:

SFOG: Eva Uustal (gynekolog) Marie Bolin (obstetriker), Monica Orrskog (obstetriker) och Gunilla Tegerstedt (gynekolog)

SBF: Malin Edqvist, Ann Olsson och Marianne Weichselbraun (alla barnmorskor)

 

För finansieringen av programmet står LÖF. Läs mer om LÖF genom att klicka på logotypen.

Löf

Bäckenbottenutbildningen har sitt ursprung i Säker Förlossningsvård, ett projekt vars första omgång syftade till att minska förlossningsskador på barn. I projektets andra omgång innefattades även skador på mamman, främst då bäckenbottenskador. Den modell projektet använder bygger på icke-normerande självvärdering, extern granskning/peer-review, åtgärder samt uppföljning.

För mer information: www.lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-forlossningsvard/