Sök

Aborter, uttalande från SFOG

Många har sett den senaste debatten om senaborter och hört yttranden från rättsliga rådets Göran Ewerlöf om kaliumklorid vid sen abort, med mera.
Det har inte utgått några nya officiella föreskrifter kring detta, och vår hållning är att vi ska arbeta vidare enligt rådande praxis.
Styrelsen har tillskrivit rättsliga rådet för att få klarhet i dessa frågor för mer än ett år sedan, men inte fått något svar.
SFOG och barnmorskeförbundet har nu kontaktat Socialstyrelsen och rättsliga rådet med önskan om att få träffa representanter för Socialstyrelsen och Rättsliga Rådet i denna fråga.
För SFOG, liksom för Neonatalföreningen, är det en självklarhet att upplivningsåtgärder inte har någon plats vid beviljade aborter.
Vi kommer att ta upp frågan som en informationspunkt på årsmötet i Stockholm.
När vi får ny information i frågan kommer vi att informera om denna på vår hemsida.               

För SFOGs styrelse,
Eva Uustal, vice ordförande
Andreas Herbst, ordförande