Sök

Information till medlemmar – påbörjad diskussion om bildande av SFOG AB

Andra föreningar har egna AB för att hantera delar av verksamheten. Frågan har uppkommit om SFOG skall bilda ett bolag. Det ser ut som att föreningen inte får någon förbättrad ekonomi, totalt sett, men genom att bilda ett eget AB ( " servicebolag ") blir det lättare att hantera verksamhet som momspliktig t.ex. SFOG-veckan.

SFOG:s kansli, kassören  och revisor Christer Eriksson har fått styrelsens uppdrag att arbeta vidare med frågan med målet att inför 2017 har starta ett AB enligt alla gällande regler.

Det blir en uppdelning där allt som liknar affärsverksamhet som OGU- veckan, SFOG-veckan och kursarrangemang ligger hos AB. Den rent ideella delen kommer att ligga kvar i föreningen och exakt uppdelning får vi återkomma till.

Svensk kirurgisk förening har haft sitt bolag drygt ett år och är mycket nöjda. Ordförande för bolaget är skattmästaren och ytterligare 1-3 styrelsemedlemmar bör ingå i styrelsen för AB. Inga styrelsearvoden hos kirurgerna.

Frågan kommer att förberedas inför årsmötet i Örebro 2016.