Sök

Prislista för medlemskap

Medlemskapet inkluderar ARG rapporter, medlemskap i NFOG samt prenumeration på Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Medlemsavgift SFOG från 2018                                               1200:-
Medlemsavgift SFOG (ålderspensionär, fr o m det år man fyller 66  år)                           600:-

 Avgifter för icke-medlemmar

Prenumeration Medlemsbladet 5 nr/år                                                                                  500:- inkl. moms
ARG-rapport-abonnemang 250:- per rapport exkl. moms