Sök

Bli medlem i SFOG

Medlemskapet inkluderar medlemskap i NFOG samt prenumeration på Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ARG-rapport­abonnemang kostar 400:- per år och avser genomsnittligt tre rapporter.

Medlemsansökan

Är du intresserad av att bli medlem i SFOG, välj då ett av de två medlemsalternativen och fyll sedan i detta formulär sanningsenligt och så komplett du kan.
Uppgifter märkta med * är obligatoriska.

  • Inkluderar medlemskap i NFOG samt prenumeration på Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica samt ARG-rapport­abonnemang (400:- per år och avser genomsnittligt tre rapporter)
  • Inkluderar medlemskap i NFOG samt prenumeration på Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Kvar att göra på formuläret

  • Läs villkor

Medlemskap i OGU

Medlemskap i AR- och Intressegrupper

Om du är intresserad av att aktivt delta i en eller flera grupper, kontakta respektive grupps ordförande för mer information. Information kan även lämnas av ARGUS.
Skicka medlemsansökan
Stäng fönstret
  • Medlemskap
    Till medlem i föreningen kan väljas läkare som arbetar inom verksamhetsområdet obstetrik och gynekologi eller med särskilt intresse för detta. Sålunda kan också läkare under utbildning inom specialiteten väljas.

    Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen, vilken genom majoritetsbeslut avgör om sökanden kan antagas som medlem. Medlem som trots påminnelse ej under två på varandra följande år erlagt årsavgiften anses ha utträtt ur föreningen. Utträde skall meddelas skriftligen.