Sök
r

Studierektorsnätverket

Välkommen till studierektorsnätverket inom SFOG. Detta är ett nätverk för alla ST studierektorer inom obstetrik och gynekologi i Sverige.

NÄSTA MÖTE I SNÄV

18 januari 2018 i Stockholm

Varmt välkomna! Information om lokal kommer senare.