Sök
Hudiksvall 2

Obstetriker och Gynekologer under utbildning (OGU)

OGU bildades 1994 och är en intresseförening inom SFOG. OGU riktar sig till underläkare, ST-läkare och nyblivna specialister upp till två år efter uttagen specialistbevis. Medlemskapet är gratis. Det enda som krävs är att du är medlem i SFOG samt att du vid anmälan om medlemskap till SFOG själv meddelar att du även vill bli medlem i OGU. Delar av sidan är lösenordsskyddad.

OGU förmedlar aktivt blivande gynekologers åsikter till SFOG via vår representant i SFOG-styrelsen. OGU har dessutom två representanter i utbildningsnämnden. Dessa är bland annat delaktiga i utformningen av delmålen, ST-kurser och specialistexamen.

Vidare genomför OGU en utbildningsenkät bland sina medlemmar vartannat år. Resultatet av 2016 års enkät presenteras i medlemsblad 4 och 5. Enkäten är ett viktigt verktyg för att tydligt kunna visa hur ST-läkarna upplever sin utbildning. Utifrån detta arbetar vi sedan med att försöka förbättra förhållandena. Resultatet av enkäten presenteras dels i Medlemsbladet och på OGUs årsmöte, men även för alla landets verksamhetschefer. Se resultaten från 2016 års enkät här del 1 och del 2

Årligen i april går OGU-dagarna av stapeln, en välbesökt och mycket uppskattad utbildningskonferens. Arrangörsorterna varierar och nästa år ser vi fram emot givande dagar i Hudiksvall. Under dessa dagar erbjuds både vetenskapligt, fackligt och socialt program, likväl som OGU:s årsmöte. Vid årsmötet väljs OGU:s styrelse, som består av tio stycken ledamöter. OGU arrangerar också flera intressanta symposier och workshops alternativt ST-kurser under SFOG veckan på varierande orter men alltid vecka 35.

Internationellt samarbetar OGU med Nordic Federation of Young Gynaecologists and Obstetricians (NFYOG) och European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology (ENTOG). ENTOG arrangerar varje år ett veckolångt spännande utbyte för ST-läkare i något Europeiskt land. OGU lottar årligen ut resestipendier för två deltagare i utbytet. 

Här kan du läsa om det arbete som vi bedrivit under 2016  och här ser du verksamhetsplan för 2017. Protokollet från årsmötet under OGU-dagarna i Helsingborg kan du läsa här. Ge kniven vidare kampanjen och gynsatsningen kan du läsa mer om här. Framöver kommer vi fortsätta arbeta med förbättrad kirurgisk träning för ST-läkarna och med hur vi kan få fler forskande läkare. Gilla vår sida på Facebook för att få löpande information om smått och stort. Tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen med frågor och synpunkter!