Sök
2015-04-27

Ge kniven vidare

Ge kniven vidare är en nationell kampanj som syftar till att förbättra den kirurgiska träningen i den vardagliga kliniska verksamheten.

Inspirationen kommer från Danmark där man ansåg att kompetensöverföringen till nästa generation var hotat pga förändringar i utbildningsstrukturen och läkarkåren (www.fygo.dk).

I Sverige har vi delvis samma problematik. Socialstyrelsen varnar i sin rapport " Nationella planeringsstödet 2013 - tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård" att bristen på specialistläkare inom nästan alla specialiteter kommer att förvärras med tanke på åldersstrukturen i läkarkåren. Inom ramen för Nya ST ställs höga krav på ST-läkaren utöver specialitetsspecifika kunskaper; såsom ledarskap, kommunikation, vetenskap och organisation. Många av oss ST-läkare upplever det svårt att få ihop tillräckligt med operationstid. Det är inte lätt att på egen hand driva på och organisera sin utbildning, handledning och operationstid i sparbetingens, högspecialiseringens och produktionskravens tid. Därför initierade OGU kampanjen "Ge kniven vidare" i Sverige och bjöd in övriga ST-föreningar att deltaga. Idag är det sex ST-läkarföreningar som samarbetar: OGU - obstetriker och gynekologer under utbildning, KIRUB- Kirurger under utbildning, BUS - Blivande urologer i Sverige, Epiphysen - ST-läkare inom ortopedi, Otoliten - ÖNH ST-läkarförening och ST-läkarna i barnkirurgi.

ST-läkarföreningarna har tagit fram ett kampanjmaterial med konkreta förslag vad:

- ST-läkaren kan göra

- Handledande kollegan (=instruktör) kan göra

- Organisationen "Kan göra"

Förslagen har sammanställts i form av en power point med tillhörande manuskript (kan laddas ned från högerspalten), en laminerad lathund i fickformat för förberedelser och kommunikationen runt handledningssituationen samt affischer med information om kampnajen som kan sättas upp på kliniken. Materialet kan vid behov beställas från OGU-styrelsen.

Beroende på var man arbetar finns det dock olika förutsättningar och utmaningar, och därför har vi rekryterat lokala representanter (helst både en/flera ST-läkare och instruktör/er) som kommer att driva kampanjen på hemorten och anpassar den till klinikens behov. För ST-läkarna kan projektet mycket väl utvecklas till ST-utbildningens obligatoriska kvalitets- och utvecklingsarbetet.

I skrivande stund är det 39 av de 43 svenska kvinnokliniker med anställda ST-läkare som har bestämt sig för att delta och utsett representanter för att driva kampanjen. Namn och kontaktuppgifter till dessa representanter hittar ni i högerspalten om ni vill skapa kontakt för att samarbeta med grannsjukhuset eller i regionen. Eftersom OGU är den förening som har startat kampanjen i Sverige så ligger vi först i tiden, men så småningom kommer även de andra ST-föreningarna publicera listor med sina representanter - så gå in på deras hemsidor och titta om ni kan hitta fler samarbetspartners på er klinik!

Kampanjen kommer att utvärderas på nationell nivå via en enkät som skickats ut innan och kommer skickas ut ca ett år efter kampanjstart. Sammanställningen av resultaten på första enkäten har publicerats i SFOGs medlemsblad nr 3/2013 samt i höger spalten. 

Mer information om kampanjen finns på ST-läkarföreningarnas olika hemsidor och i artiklar som har publicerats i SFOGs medlemsblad nr 3/2013, 2/2013, 1/2013 och 5/2012, Dagens Medicin, Moderna Läkare samt Läkartidningen.

Vill du vara kontaktperson på din klinik och sprida budskapet vidare - hör av dig till oss! Vi ber er att maila in era idéer, förslag, koncept och material som ni kanske kommer att ta fram så att vi kan lägga upp allt här på OGU:s hemsida där andra kan inspireras och ta del av ert arbete. Det är exempelvis flera kliniker som redan har börjat med att sammanställa operations-beskrivningar!

LYCKA TILL önskar er OGU-styrelse!