Sök
2018-03-09

Nästa Vulv ARG möte fredagen 9/3 2018

Plats: Danderyds sjukhus: Lokal "Bofinken" i hus 40: gå in via hus 38.

 

8.30 Samling med kaffe, smörgås

9.00 Välkommen/presentation

Datum för nästkommande möte

Kommande kurser och konferenser

09.15 Föregående protokoll, uppföljning

09.30 Förslag patientinfo kosmetisk vulvakirurgi (Christina och Rajaei) och hidradeinitis suppurativa (Malin).

09.45 Planering för att arrangera utbildning för vulvateam. Arbetsgrupp.

10.00 Arbete med nationellt vårdprogram för vulvacancer och vulvadysplasi. Cecilia Kärrberg och Anna Löfroth.

10.30 Nationellt kunskapsstöd om vulvasmärta. Hanna Muhlrad SoS.

11.00 Egna fall

11.50 Helena Cewers info

12.00 LUNCH

13.00 Överläkare Eva Uustal och sjukgymnast Jenny Wickford, KK Linköping om bäckenbottencentrum: Forum pelvicum special

14.30 Alexandra Hofsjö - presentation av avhandling: Strålbehandling, påverkan på vagina och sexualitet

15.00 Mötet avslutas