Sök

Tumör-ARG

Nybildad AR grupp

Maila gruppens sekreterare för att vara med i gruppen

Planerade möten:

Efter ett första uppstartsmöte har tumör-ARG nu återuppstått. Tumör-ARGs huvuduppgifter i framtiden anses vara:

  • Föra ut uppdateringar från vårdprogramgrupper till övriga inom SFOG
  •  Samordna utbildningsaktiviteter (SK-kurser, efterutbildningskurser samt subspecialisering)
  • Vara ett kontaktnätverk mellan tumörkirurger, gynonkologer, läkare under subspecialisering och övriga läkare som jobbar med gynekologisk cancer
  • Tumör-ARG har ej som uppgift att producera ARG-rapporter eftersom vårdprogrammen innehåller uppdaterade riktlinjer.

Första heldagsmöte planeras tillStockholm Fredag 13/4
Programmet kommer att fastslås inom kort, men preliminärt uppdateringar från vårdprogramgrupperna samt framtiden för subspecialiseringsutbildningen. 

Symposium under SFOG-veckantorsdag 30/8
förslag till program är copsuscancer inklusive uppdatering om sentinel node.

Om du är intresserad av att vara med i tumör-ARG, och få mejl om våra aktiviteter kan du mejla till vår sekreterare."

  

ordförande: Karin Stålberg 

sekreterare Åsa Åkesson 

 

https://wmstc.co.uk/portfolio/roc/