Sök
2017-10-26

Välkomna till 37:e Svenska Perinatalmötet i Stockholm 26-27 okt 2017

Välkomna till 37:e Svenska Perinatalmötet i Stockholm 26-27 okt 2017

Som traditionen bjuder hålls Perinatalmötet under 2 dagar i slutet av "överburenhetsveckan" v.43 vilket infaller 26-27 oktober. Programmet är digert och innehåller både bredd och spets, bland annat ett symposium om Maternell  respektive Neonatal anemi och trombocytopeni på torsdagen och ett symposium om Svår neurologisk sjukdom hos mor och barn på fredagen samt ett pass med Fria föredrag båda dagarna. 
Därutöver:

  • Instrumentell förlossning, risker för mor och barn
  • Vilken betydelse har mikrobiotaöverföring från mor till barn?
  • Ny professor Anna-Karin Wikström presenterar sin verksamhet
  • Högtidsföreläsning: Jens Schollin med titeln "Gräv där du står"
  • Utdelning av Lilla Barnets Fonds forskningsanslag
  • Årsmöte, Svensk Förening för Perinatalmedicin och Svenska Neonatalföreningen
  • Middag på Piperska Muren med spexiga uppträdande

Här hittar ni det fullständiga programmet.

Abstracts till mötet skickas till angelica.jonsson@umu.se senast sön 24 september. Abstract får innehålla upp till 300 ord men får i övrigt formateras och rubriksättas fritt.

Anmälningslänken är nu öppen, varmt välkomna!