Sök
2015-04-15

Kallelse perinatal-ARG 2015-04-15 14.00-17.00

Uppsalas konserthus UKK, nära järnvägsstationen i Uppsala. 14-15.30 Perinatal audit Maria Jonsson

  

1

Föregående protokoll

Karin Pettersson

2

Symposium Induktioner SFOG mötet Jönköping v35 2015

Marie Blomberg

3

Uppdatering 2 ARG-rapporter; IUFD samt Förlossningsrädsla

Karin Pettersson

4

Revision dokument framtagna i samband med Projekt säker förlossningsvård

Marie Blomberg

5

Ny definition etablerad förlossning

Roger Bottinga

6

Framtidens förlossningsvård- stormöte hösten 2016

Karin Pettersson

7

FIGOs projekt om prematuritet

(Bosse Jacobsson)


Karin Pettersson ordf                               Marie Blomberg sekr