Sök
Peritoneal endometrios

ENDOMETRIOS-ARG

Endometrios-ARG arbetar för att öka kunskapen om endometrios både bland sjukvårdspersonal och allmänheten.

Att patienterna tidigt får rätt diagnos är ett viktigt mål, eftersom tidigt insatt, adekvat behandling sannolikt kan minska sjukdomens utveckling och påverkan på allmän och reproduktiv hälsa på sikt. Vi samarbetar med patientföreningar. Gruppen presenterade 2008 en ARG-rapport. 2016 utgavs en omarbetad och uppdaterade upplaga.

EndometriosARG arbetar f.n. på Socialstyrelsens uppdrag för att fastställa nationella  kliniska riktlinjer för endometriosvården.