Sök

Nästa möte den 14 febr 2014 är inställd!

Endokrin ARG-mötet blev inställd! Vi återkommer med ny tid och lokal. Troligen mötet kommer att hållas den 9 eller 14 maj 2014. Program 9.30 Kaffe och smörgås från klockan 9.30 10.00          Mötet öppnas av ordförande. 10.15-12.00 Rapport om det pågående arbetet med nationella riktlinjer för utredning och behandling av thyroidea sjukdom under och efter graviditet. Information från arbetsgruppens möten och diskussion kring olika punkter. A Skalkidou, M Bixo, A Lindén-Hirschberg, AC S. Sparre 12.00-13.00   Lunch 13.00-13.30 PMS hur är mottagningsverksamheten upplagd?/EvaI 13.30-14.00 Information om Mia Lundins och Hilde Löfqvist breven till SFOG ang. naturligt progeston preparat 14.00-14.45 Ev. Endokrin-ARG representant utses till OGU-mötet i Uddevalla 7-8 april (arrangeras av ST-läkarna på NÄL i Trollhättan). Websidan, val av ny webansvarig. Val av ny ordförande, sekreterare från hösten 2014/EvaI 14.45-15.00 Kaffe 15.00-15.30 Övriga frågor. Alkistis Skalkidou Eva Innala ordförande sekreterare E-post; alkistis.skalkidou@kbh.uu.se E-post; eva.innala@vll.se Vi behöver din anmälan senast 23/9 2013 TACKSAMT mottages anmälan till sekreteraren (enklast via mail på adress, eva.innala@vll.se)