Sök
  • Ny årsavgift

  • Årets svensk

    i medicin

  • Ultraljudsdiagnostik av missfall

    Nytt SFOG-råd

  • Nybildade AR grupper

    benign gynekologi, Tumör-ARG

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Vi har ansvaret för undervisning i ämnesområdet på grund-, specialist och fortbildningsnivå. Vi är remissinstans när det gäller alla frågor som berör specialiteten. Varje år arrangeras ett nationellt möte, SFOG-veckan, med ett stort vetenskapligt och socialt program.